Budapest, 2005. március 5.

 

 

Dr. Szili Katalin

részére

 

 

 

Tisztelt Elnökasszony!

 

Alulírott nyolc, illetve további száznyolcvankilenc magyar választópolgár azzal a kéréssel fordul Önhöz, hogy tegyen lépéseket Semjén Zsolt emberjogi bizottsági vezető tisztségének megszüntetése ügyében.

 

Ezt indokló – nyílt levél formában közzétett – nyilatkozatunkat a péntekig beérkezett csatlakozásokkal együtt immár 564 aláíró tudja a magáénak.

 

Azóta is folyamatosan érkeznek a csatlakozási szándékot kifejező levelek a semjenzsoltugy@freemail.hu postacímre. Egyetértésüket nyilvánító Honfitársaink neveit vasárnap óta folyamatosan megjelenítjük a www.semjentiltakozas.ingyenweb.hu internetes portálon.

 

Tisztelettel:

 

 

 

Fazekas Csaba történész                                               Gábor György vallásfilozófus

 

 

 

Heller Ágnes filozófus                                                    Iványi Gábor metodista lelkész

 

 

 

Ludassy Mária filozófiatörténész                                    Lukács Péter oktatáskutató

 

 

 

Majsai Tamás teológus                                      Nagy Péter Tibor szociológus

 

 

Mellékletek:

 

a) Nyilatkozat.

b) Csatlakozásukat e-mailben kifejezők listája:

1. A nyilatkozatot jegyző további aláírók (a szöveg kibocsátását követő 48 órán belül – hétfő este 21.00 h-ig).

              2. Csatlakozók szerda 16.00 h-ig.

              3. További csatlakozók (péntek délutánig).

 

 

 

a) Nyilatkozat

 

Az eltérő meggyőződések, hitek, választások egymás mellett élése a világ humanizálásának alapvető pillére. A termékeny toleranciának és nyitottságnak is nevezhető értékpluralizmus nemcsak a zsidó-keresztény hagyományon felépülő euro-amerikai társadalmak, de az egyéb kulturális paradigmák szerint élő közösségeknek is megtartó és előre mutató közös kincse. A rendszerváltás utáni magyar demokrácia eredményeiről sokféleképpen gondolkozhatunk. Abban azonban bizonyosak lehetünk, hogy akkor, amikor a társadalom egésze nemet mondott az addigi diktatúra erőszakos és kirekesztő természetére, ezt a döntést az értékek sokszínűsége iránti elkötelezettség, a szabadság és a diszkriminációellenesség hitének egységteremtő közös pátosza hordozta.

 

A magyar társadalomnak nem szabad megengednie, hogy e közös kincse kárnak és szemétnek ítéltessék. Nem szabad odajutnunk, hogy a társadalom legszebb eszményeit őrizni és ápolni köteles magyar országgyűlésben elfogadható tényező lehessen az, aki ennek ellenkezőjét, a történelem szemétdombjára jutott emberellenes társadalmi eszményeket képviseli. Végképp elfogadhatatlan az, ha mindezt olyan valaki teszi, aki a társadalmi humanitás legérzékenyebb kérdéseinek iránytűjét megszabni hivatott „emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi” parlamenti bizottság tagja, sőt annak alelnöke is.

 

Semjén Zsolt, aki egyszersmind a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke is, pártjának minapi küldöttgyűlésén humanista által vállalhatatlan kijelentéseket tett. Kulturális, emberi salakként bélyegzett meg életmód- és felfogásbeli, érzelmi és gondolkodásbeli alternativitásokat: ferde és alantas ösztönökkel azonosította az azonos neműek közötti érzelmi kultúrát; az emberiség történetének legsötétebb fejezetét idéző kódolt üzenettel hozta félre nem érthető összefüggésbe a homofíleket és a szakállviselést; a lelkiismereti és vallásszabadság elemi értékeit is megkérdőjelező gúnyos kitételekkel illette a vallási másságokat; megvető szavakkal szólt azokról, akik válságos életük kínjainak enyhítése végett az eutanázia vagy az abortusz eszközét választják. Példátlanul otromba megjegyzéseinek kerettételét az a gondolat adta, hogy mindezen „devianciák” intézményes képviselője a magyar demokrácia egyik pártja, a rendszerváltás meghatározó tényezője, a Szabad Demokraták Szövetsége, illetve annak szavazói bázisa. (Idézzük az index.hu-t: «Aki azt szeretné, hogy a tizenéves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze, szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re». Tegyen így az is, aki… azt szeretné látni, hogy gyermeke «extrém szekták szeánszán veri magát a földhöz», vagy aki az eutanázia és az abortusz halálkultúráját képviseli”.)

 

Szavaival Semjén Zsolt szégyent hozott a magyar országgyűlésre és az új magyar demokráciára. Szégyent hozott az Európai Unió tagállamává vált Magyarországra.

 

A hivatásának tudatában lévő magyar országgyűlés egy percig sem tűrheti el, hogy Semjén Zsolt az „emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi” bizottság alelnöki tisztét továbbra is betöltse.

 


 

A kezdeményezők:

 

1.      Fazekas Csaba történész

2.      Gábor György vallásfilozófus

3.      Heller Ágnes filozófus

4.      Iványi Gábor metodista lelkész

5.      Ludassy Mária filozófiatörténész

6.      Lukács Péter oktatáskutató

7.      Majsai Tamás teológus

8.      Nagy Péter Tibor szociológus

 

 

b/1. A nyilatkozatot jegyző további aláírók

(a szöveg kibocsátását követő 48 órán belül – hétfő este 21.00 h-ig).

 

 

9.      Andor Mihály szociológus

10.  András Ferenc

11.  Andrassew Iván

12.  Bajomi Iván szociológus 

13.  Balázs Eszter

14.  Balázs László, pszichológus

15.  Bálint Marcell, munkanélküli

16.  Bán Zsófia, irodalomtörténész

17.  Bánfalvi István, szociálpolitikus

18.  Barát Tamás

19.  Barna Imre

20.  Báthory Zoltán, oktatáskutató

21.  Békéssy Ágnes

22.  Békéssy Judit Nóra

23.  Bencze Gábor, újságíró

24.  Benda Iván

25.  Benda Iván fotóművész

26.  Berényi Eszter, PhD-hallgató

27.  Berényi Gábor

28.  Béres-Deák Rita, antropológus

29.  Bircsák Eszter

30.  Bíró András, Alternatív Nobel díjas

31.  Bíró Mária,

32.  Biró Zsuzsanna nyelvész-oktatáskutató

33.  Bodansky György író, publicista

34.  Bodor Pál

35.  Bor András, építész

36.  Boris János szerkesztő

37.  Bozai Ágota (író, műfordító)

38.  Csákó Mihály szociológus

39.  Csányi Vilmos etológus

40.  Csonka Éva, irodavezető

41.  Dalos György, író

42.  Daróczi Anikó, irodalomtörténész, tanár

43.  Deák Dániel

44.  Domokos Katalin

45.  Dorogman György

46.  Döbrentey Zsolt pszichológus

47.  Egyed László

48.  Elek László, újságíró

49.  Dr Erős Ferenc, pszichológus, egyetemi tanár

50.  Erőss Gábor, szociológus

51.  Fehér Zoltán, festő- és grafikusművész, képregényrajzoló

52.  Fejes László, nyelvész

53.  Fellegi Ádám

54.  Fenákel Judit

55.  Ferenczi Gábor, filmrendező

56.  Fleck Zoltán, jogszociológus

57.  Gábor Lívia, PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem BTK

58.  Gábor Nikolett

59.  Gábor Péter mérnök (Sydney)

60.  Garai László, pszichológus

61.  Gárdos Judit, PhD-hallgató

62.  Gáti István

63.  Géczi János író, művelődéstörténész

64.  Gedő Éva

65.  Gerlóczy Ferenc újságíró

66.  Gondos Sosana

67.  Dr Griniusz Ádám, jogász

68.  Győrbíró Károly

69.  Gyulai András matematikus

70.  Halász Tamás, kritikus

71.  Halmos Judit, vegyészmérnök-tanár, Budapest

72.  Hermann Zsuzsa pszichológus asszisztens

73.  Horváth György

74.  IgEN Egyesület

75.  Ikladi Péter

76.  Ikladi Szilvia

77.  Janesch Péter, építész

78.  Kálmán C. György, irodalomtörténész

79.  Kántor Péter

80.  prof. Dr. Kárpáti György 

81.  Karsai László, történész

82.  Kertész Dóra, menedzser

83.  Kertész Endre, főiskolai hallgató

84.  Kertész Erzsébet, szociális munkás

85.  Kertész Péter, Pulitzer-emlék-díjas újságíró

86.  Kis Ádám könyvkiadó c. docens

87.  Kiss Gábor Zoltán

88.  Klaniczay Gábor, történész

89.  Knausz Imre pedagógus

90.  Dr Komoly Judit

91.  Komoróczy Géza egyetemi tanár

92.  Konkolyné Patkó Marianna

93.  Korányi László, mérnök

94.  Kornis Mihály író

95.  Kovács Éva, szociológus

96.  Kovács Zoltán

97.  Köcski Margit, pszichológus

98.  Körmendi Gabriella

99.  Kövesi Györgyi, emberismeret, etika tanár

100.  Krasztev Péter, kultúrantropológus

101.  Dr Kristóf Ágnes jogász

102.  Kriza Borbála, szociologus

103.  Kruzslicz Anita, PhD-hallgató

104.  Kun István

105.  Lakatos László szociológus

106.  Laki Mihály

107.  Lakner Judit

108.  Dr Lánczos Veronika

109.  Láner László, újságíró

110.  Lángh Júlia, újságíró

111.  Lengyel György

112.  Lerch Zoltán, HR tanácsadó

113.  Magyar László András

114.  Majoros Klára újságíró

115.  Márton László

116.  Mártonffy Marcell irodalomtörténész

117.  Mártonfi Attila nyelvész

118.  Marx József, esztéta

119.  Mink András, szerkesztő

120.  Mocsonaki László, szociálpolitikus

121.  Molnár Gábor, pszichológus

122.  Nagy Erzsébet teológus

123.  Neményi Mária, szociológus

124.  Ozsvald Éva

125.  Papp Zsuzsanna tanár

126.  Patkós Anna

127.  Penziás Ágnes, logopédus

128.  Petrovics Éva, gyógypedagógus

129.  Pukánszky Béla neveléstörténész

130.  Pünkösti Árpád, újságíró

131.  Quittner Janos

132.  Rácz Judit, szerkesztő

133.  Radnóti Sándor

134.  Rédai Dorottya, ügyvivő, IgEN Egyesület

135.  Reményi Édua, szerkesztő

136.  Reményi János

137.  Révész Sándor szerkesztő

138.  Sándor Erzsi, szerkesztö – Magyar Rádió

139.  Sári B. László, angol irodalmár

140.  Sáska Géza oktatásügyér

141.  Schwendtner Tibor

142.  Sebes Katalin, szerkesztő

143.  Simonovits Andras

144.  Simonyi Balázs

145.  Somhegyi Béla rendező,

146.  Somhegyi Zoltán, egyetemi hallgató

147.  Somhegyiné Farkas Judit tördelő szerkesztő

148.  Somogyi Ágnes, tanár

149.  Somogyi Hajnalka

150.  Sós Péter János

151.  St.Auby Tamas

152.  Staller Tamás, filozófiatörténész

153.  Stelzer Éva szervező

154.  Stelzer Gábor újságíró

155.  Swart, Chris

156.  Szabó Csaba

157.  Szécsényi Endre, eszmetörténész

158.  Székely András, tanár

159.  Székely Gábor történész

160.  Székelyhidi Attila

161.  Szendrői Balázs

162.  Szent-Iványi Ilona lelkész

163.  Szilágyi-Gál Mihály, filozófiatörténész

164.  Szilárd Gabriella, szerkesztő

165.  Sziráki J. Richárd

166.  Tallósy Zoltán

167.  Tamás Gáspár Miklós

168.  Tillmann József filozófus

169.  Toronyi Zsuzsanna, levéltáros

170.  Tóth Andrea, szerkesztő, Roma Sajtóközpont

171.  Török Mónika újságíró

172.  Törzsök Erika

173.  Trencsényi László pedagógus

174.  Ungvári Tamás, egyetemi tanár

175.  Vajda Júlia szociológus-pszichológus

176.  Vajda Károly hermeneuta

177.  Vajda Károly, hermeneuta

178.  Vajdai Márta

179.  Vámos Tibor

180.  Váncsa István

181.  Dr  Váradi András, orvos

182.  Varga Enikő

183.  Varga J. Csongor, marketing kommunikációs referens

184.  Vári Erzsébet, műfordító

185.  Vári István szociológus, egészségügyi kutató, Párizs

186.  Vásárhelyi Mária társadalomkutató

187.  Vekerdy Tamás, pszichológus

188.  Verebélyi Kálmán egyetemi tanár-író-műfordító

189.  Veres András, irodalomtörténész

190.  Veres Júlia, Amszterdam

191.  Vinczellér Katalin  

192.  Vinitor Edit gyógypedagógus

193.  Waldmann, Elisabeth Anna,Wien, Austria – EU

194.  Weisz Júlia, orvos

195.  Zsadányi-Nagy Csaba, számítástechnikus

196.  Zsámboki Mária, szerkesztő

197.  Zsolt Péter

 

 

b/2. Csatlakozók szerda 16.00 h-ig

 

198.  Ámon Henriette, szerkesztő

199.  André Balog, zenetörténész (New York)

200.  Antal András, műsorkészítő

201.  Aradi László, tanár, fordító

202.  Aradi Péter

203.  Bak Zsófia

204.  Balázs László Kristóf, fizikus

205.  Bányai Péter, politikai elemző (Kolozsvár)

206.  Bányai Tamás, világítástervező

207.  Bárány Tibor, PhD-hallgató

208.  Barta Ferenc, vegyészmérnök

209.  Barta Judit, szociológus

210.  Bauer Tamás

211.  Behán Mária, grafikus

212.  Biró Judit

213.  Bodrogi Tamás

214.  Böjte József, filmrendező-producer

215.  Boldizsár Judit

216.  Breuer András, cégvezető

217.  Breuer Katalin, ügyvéd

218.  Csabai Márta pszichológus

219.  Csanda Mária

220.  Csörgő Tünde

221.  Dávid Ferenc művészettörténész

222.  Ercsényi Ferenc

223.  Éva M. Amichay, városgazdász-újságíró

224.  Falus Péter

225.  Felvégi Andrea

226.  Feuer Mária

227.  Filó Vera, képregényrajzoló- és író

228.  Flesch Andrea

229.  Földi Ágnes

230.  Forgách András, író

231.  Dr. Forrai Judit, egyetemi oktató

232.  Gábor Bálint

233.  Gádor Ágnes, könyvtáros

234.  Gál Katalin, könyvtáros

235.  Galambos Péter (galamb), műsorvezetőBüntető mozidélután ( klubrádió 95.3 ), Kultúrház – (M2)

236.  Galicza Péter

237.  Garai Péter, közgazdász

238.  Gayet Judit

239.  Dr. Gerő Katalin, ügyvéd

240.  Gönci Dániel

241.  Gusztos István, tanár

242.  Hadházy Ágnes

243.  Hajdu Eszter

244.  dr. Hámori Anna

245.  Hegyesi Gábor, szociológus

246.  Hell István, újságíró

247.  Hidas Pál, fizikus

248.  Horváth István, geológus

249.  Huszár Orsolya

250.  ifj. Bíró László, restaurátor művész

251.  Janovszki Zsolt

252.  Juhász Györgyi, közgazdász

253.  Juhász Kati

254.  Juhász Péter, mérnök

255.  Kádár Imre

256.  Kálmán János, filozófus

257.  Kálmán László

258.  Kármán Tamás

259.  Karsai Richárd, pedagógus

260.  Kecskeméti Dávid, fotóriporter

261.  Dr.Kertész Zsuzsanna. gyógyszerész, egyetemi oktató

262.  Kirsch Zsuzsa

263.  Kis Márta

264.  Kiss Tamás

265.  Klessmann Anna

266.  Kocsis Géza PhD-hallgató, könyvtáros

267.  Kövendy Mária

268.  Kurdi Benedek

269.  Kürti Judit

270.  Labanino Rafael Pablo

271.  László Éva

272.  Léderer Károly, mérnök

273.  Léderer Pál, újságíró

274.  Lénárt András, PhD hallgató

275.  Lóránd Zsófia

276.  Lovas Tamás

277.  Margitta Nóra

278.  Márkus Orsolya

279.  Marosi István, szoftverfejlesztő

280.  Marosi Zsoltné

281.  Meggyesi Éva

282.  Megyesi László

283.  Merker Dávid, egyetemi hallgató

284.  Mészáros László mérnök

285.  Mikes Éva, újságíró

286.  Mikes Éva, újságíró

287.  Milán Flóra

288.  Minkó Judit

289.  Módos Péter, ny. műsorszerkesztő (MTV)

290.  Munk Katalin

291.  Nádas Éva

292.  Nádori Gergely, tanár

293.  dr. Nádori Péter

294.  Dr. Nagy M. György, egyetemi tanár

295.  Nakazawa Piroska

296.  Nyerges Zsolt

297.  Ónodi István

298.  Óvári Csaba, egytemi hallgató

299.  Pálfi Balázs, újságíró

300.  Papp Kata

301.  Pintér Tamás

302.  Pintér Tibor, esztéta

303.  Radnóti Zsuzsa, dramaturg

304.  Reismann Tamás, mérnők-tanár, tanügyigazgatási szakértő

305.  Dr. Rév Judit

306.  Rév Marcell

307.  Révész András, fotográfus

308.  Sajó Imre

309.  Sallai Katalin, grafikus

310.  Saszet Ágnes, műfordító (Kolozsvár)

311.  Semjén Nóra, bábszínész, névrokon

312.  Seszták Márta

313.  Smal János

314.  Sós B. Péter

315.  Dr. Sós Péter János

316.  Strelisky László

317.  Sugár Ádám, egyetemi hallgató

318.  Sugár Péter, vállalkozó

319.  Szabadai Viktor, ügyvezető – Liberális Fiatalok Egyesülete Rák Zsuzsa

320.  Szász Anna újságíró

321.  Szíjártó Imre, szlavista

322.  Szijj Ferenc

323.  Szilágyi Kornél, filmrendező

324.  Szőts Zoltán Oszkár, egyetemi hallgató

325.  Szücs Marianna

326.  Takács Judit, szociológus

327.  Tamás Tibor, szerkesztő, közgazdász

328.  Tasnádi Márton, rendező

329.  Téri Gáspár

330.  Timár Dániel

331.  dr. Tóth Anna

332.  Tóth Bence, egyetemi hallgató

333.  Tukarcs Klára tolmács, szakfordító

334.  Újvári Pintér György

335.  Uzsoky Borbála, informatikus

336.  dr. Valér Éva, településkutató

337.  Vári Anna, szociológus

338.  Vari György, Phd-hallgató

339.  Vattamány Gyula

340.  Veres Panni

341.  Vidra Szabó Ferenc, szociológus

342.  Winkler Lajos

343.  Winkler Lajosné Dr.

344.  Wessely János

345.  Dr. Wessely Jánosné

346.  Zachár Zsófia, szerkesztő

347.  Dr. Zagyvai Péter, egyetemi docens

 

 

b/3. További csatlakozók (péntek délutánig)

 

 

348.  Gergely András, társadalomkutató, MTA Politikai Tudományok Intézete

349.  Antal Júlia

350.  Nagy Anikó, művészettörténész

351.  Bakos Gábor

352.  Balázs Jánosné

353.  Balázs Jánosné dr., fizikus

354.  Balázs Pál

355.  Bálint Zsuzsanna, egyetemi hallgató

356.  Bálit Mónika, szerkesztő

357.  Bálványos Huba, grafikusművész, főiskolai tanár

358.  Bán Miklós

359.  Baranyai Noémi, főiskolai hallgató

360.  Bársony Ágnes, szerkesztő

361.  Barta Márton, gimnazista

362.  Bartók György, zeneszerző

363.  Bauer Péter

364.  Bauer Péterné

365.  Bedő István, újságíró, szerkesztő

366.  Beleznay Ibolya, olvasószerkesztő

367.  Béres Attila, író

368.  Bíró Dénes, szerkesztő

369.  Bíró Ibolya

370.  Birtalan Balázs, az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért ügyvivője

371.  Bodnár M. István, filozófiatörténész.

372.  Bodor Pál CMC

373.  Bognár Béla

374.  Bókay Antal

375.  Borbély Szilard, költő

376.  Budai Juli

377.  Bujdosó Karolina

378.  Czabán György, filmes

379.  Czető Bernát László, dramaturg

380.  Csáki Judit, kritikus

381.  Császár Barbara

382.  Csongovai Péter

383.  Csősz László, történész

384.  Dávid Ferenc, művészettörténész

385.  Dávid Tamás

386.  Dellamaistra Mario

387.  Dés Magda

388.  Domonkos Péter

389.  Dr Hajdú Péter

390.  Dr. Donáth Ferenc

391.  Dr. Eötvös Pál

392.  dr. Hortobágyi Dániel

393.  Dr. Horváth Jenő, orvos

394.  Dr. Knoll Julia, orvos

395.  Dr. Komoly Judit

396.  Dr. Márkus László

397.  dr. Márton Anita Judit

398.  dr. Szabó Dávid

399.  dr. Székely Zsolt jogtanácsos

400.  Együtt EgyMásért Kelet-Magyarországon Egyesület

401.  Előd Nóra, tanár

402.  Erdélyi István, jogász

403.  Faludi Linda, egyetemi hallgató

404.  Farkas Józsefné

405.  Fazakas Eszter

406.  Fazekas Ferenc, szerkesztő

407.  Fehér Dániel, Béke aktivista

408.  Fehérvári Zoltán, művészettörténész

409.  Fekete György, mentálpedagógus

410.  Feketéné Birkus Ilona, egyetemi hallgató

411.  Földes Imre

412.  Furuglyás Dóra

413.  G. Márkus György, politológus

414.  Gábor Bálint

415.  Gács Anna

416.  Gajzágó Éva

417.  Gál András

418.  Gáll Zoltán

419.  Garaczi László, író

420.  Gelei Anna

421.  Geresdi Zsolt, egyetemi hallgató

422.  Gerevich András, író

423.  Gosztonyi Gábor

424.  Gothár Péter, filmrendező

425.  Gyenes Erika

426.  Gyöngyösi József, vállalkozó

427.  Győri Hanna, egyetemi hallgató

428.  Hajdu Katalin (közlegény)

429.  Hajdu Katalin jogász

430.  Hajnal Balázs

431.  Hajós Kristóf, gimnáziumi tanár

432.  Halász Péter

433.  Hanczkó Róbert, doktorandusz

434.  Heindl Péter, történelemtanár

435.  Heller Mária, szociológus

436.  Hévizi Ottó, filozófiatörténész

437.  Horváth György Gábor

438.  Horváth Katalin

439.  Horváth Péter, d.l.a. író, rendező

440.  Hushegyi Gábor, esztéta (Pozsony)

441.  Janovszki Zsolt

442.  Jászberényi Attila

443.  Jegyernik Mónika

444.  Jóni Gábor, tanár

445.  Juhász Vera

446.  Kabai Krisztina, könyvelő

447.  Kajli Sándor

448.  Kállai Ákos programozó

449.  Kállai Zoltán, ügyvezető, tréner

450.  Kálmán Csaba

451.  Kalmár Gabriella, újságíró

452.  Kardos József, programigazgató

453.  Kárpáti József, ügyvéd

454.  Karsay Dorottya, egyetemi hallgató

455.  Karsay Noémi, egyetemi hallgató

456.  Keleti Éva, fotográfus

457.  Kende Ágnes

458.  Kenesei Edina, Trafó House of Contemporary Arts

459.  Keresztély Krisztina

460.  Keszthelyi Kinga

461.  Kirschner Péter

462.  Kiss Balázs

463.  Kiss Miklós, PhD hallgató

464.  Kocsis József, állampolgár

465.  Kolozsi Bea, tanár

466.  Kósáné Kovács Magda, EP képviselő

467.  Kovács László, a Magyar-Izraeli Baráti Társaságok Országos Szövetsége elnöke

468.  Krausz Judit

469.  Kucsera Csaba

470.  Kürti Judit

471.  Laczkó István, tanár

472.  Laczkó Sándor, filozófiatörténész

473.  Lánczi Éva, újságíró

474.  László E. Viktória

475.  Léderman Zita

476.  Lengyel Anna, dramaturg

477.  Lőkös Ildikó, dramaturg

478.  Majtényi Balázs

479.  Malatyinszki Zsolt

480.  Marcsek Zoltán, biológus

481.  Márkusné Ihász Sarolta

482.  Marsovszky Magdolna, kultúra- és médiakutató (München)

483.  Mélykuti Ilona, újságíró

484.  Mérei Eszter, tolmács

485.  Mesés Péter, szerkesztő-műfordító

486.  Mestyán Ádám, költő

487.  Mészáros György, várostörténész

488.  Mészáros Judit, pszichoanalitikus

489.  Meszáros Mari, (Hollandia)

490.  Minkó Judit

491.  Molnár Cecília Sarolta egyetemi hallgató

492.  Molnár Dénes

493.  Molnár László

494.  Munkácsi Eszter

495.  Murányi István szociológus

496.  Musitz Ágnes, jógaoktató

497.  Nagy M. György, orvos, egyetemi tanár

498.  Németh András

499.  Németh Ferenc Béla

500.  Nguyen PP Thanh, egyetemi hallgató

501.  Pácser Attila, fotóművész

502.  Pálinkás János

503.  Palotai Gábor

504.  Palugyai István

505.  Para-Kovács Imre

506.  Pécsi Katalin, irodalomtörténész

507.  Péterfi Anna

508.  Rák Zsuzsa

509.  Rákosi Judit

510.  Réh Zsuzsa

511.  Reich Ágnes

512.  Rényi Ágnes, szociológus

513.  Rényi András, esztéta

514.  Ripp Zoltán, történész

515.                Sajó Imre rk.

516.  Salamon Gábor

517.  Sándor Bertalan, ügyvivő Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület

518.  Sarai Béla

519.  Sarlós Júlia

520.  Sarlós Marianne

521.  Schilling Árpád, színházrendező, a Krétakör Színház művészeti vezetője

522.  Schottner Péter

523.  Schottner Péter

524.  Schwarcz András

525.  Sellő Katalin

526.  Selmeczi Gábor közgazdász

527.  Siklósi Ágnes

528.  Singer János pszichológus

529.  Solymár Bence Kristóf

530.  Solymosi Ádám

531.  Somogyi István

532.  Stankóczi László, egyesületi elnök, Együtt EgyMásért Kelet-Magyarországon Egyesület

533.  Stéger Lajos polgár

534.  Szabó Ádám, egyetemi hallgató

535.  Szacsvay Pál, képzőművész

536.  Szegedi László, körvezető, Flamingó Kör, rádiós társ müsorvezető, Tilos Rádió

537.  Szegi Ádám, korrektor

538.  Szeitz Ferenc

539.  Székely Éva, orvos

540.  Székely Mária

541.  Szeszlér Vera

542.  Szivárvány Műhely

543.  Szkárosi Agapé, egyetemi hallgató

544.  Szkárosi Endre, költő

545.  Szűcs Orsolya

546.  Takács Mária, főiskolai hallgató

547.  Tarczali Andrea, művészettörténész

548.  Tarcsay Károly agrármérnök

549.  Tímár Magdi, színész

550.  Tóbiás Áron, egyetemi hallgató

551.  Tóth Péter, németnyelv-tanár

552.  Tóth Sándor, informatikus mérnök

553.  Uhrman Györgyné

554.  Vágsélei Zoltán

555.  Vajda Mihály

556.  Vámos Péter, egyetemi oktató

557.  Varsányi Anikó

558.  Vecsernyés Péter, fizikus

559.  Vince Máté, egyetemi hallgató

560.  Viola György

561.  Vladek Zsuzsanna

562.  Vörös Csilla, médiakutató

563.  Zsámboki Péter

564.  Zsolnai Endre, ember