A Semjén Zsolt kijelentései elleni tiltakozás honlapja

 

Azok neveit, akik a semjenzsoltugy@freemail.hu postacímen keresztül egyetértő véleményüknek kifejezést adnak, folyamatosan – vasárnap estétől - megjelenítjük a www.semjentiltakozas.ingyenweb.hu internetes portálon.

 

 

 

Nyilatkozat

A kezdeményezők:

Csatlakozók – 2005. február 28-ig (hétfő este 21.00 h-ig)

Újabb csatlakozók – 2005. március 2-ig (szerda 16.00 h-ig)

Csatlakozók – 2005. március 4-ig (péntek 13.00 h-ig)

Csatlakozók – 2005. március 17-ig (csütörtök 14.00 h-ig)

Sajtóközlemény:

Újabb sajtóközlemény: a Szili Katalinnak átadott levélről és a levél betűhív szövege

 

Nyilatkozat

 

Az eltérő meggyőződések, hitek, választások egymás mellett élése a világ humanizálásának alapvető pillére. A termékeny toleranciának és nyitottságnak is nevezhető értékpluralizmus nemcsak a zsidó-keresztény hagyományon felépülő euro-amerikai társadalmak, de az egyéb kulturális paradigmák szerint élő közösségeknek is megtartó és előre mutató közös kincse. A rendszerváltás utáni magyar demokrácia eredményeiről sokféleképpen gondolkozhatunk. Abban azonban bizonyosak lehetünk, hogy akkor, amikor a társadalom egésze nemet mondott az addigi diktatúra erőszakos és kirekesztő természetére, ezt a döntést az értékek sokszínűsége iránti elkötelezettség, a szabadság és a diszkriminációellenesség hitének egységteremtő közös pátosza hordozta.

A magyar társadalomnak nem szabad megengednie, hogy e közös kincse kárnak és szemétnek ítéltessék. Nem szabad odajutnunk, hogy a társadalom legszebb eszményeit őrizni és ápolni köteles magyar országgyűlésben elfogadható tényező lehessen az, aki ennek ellenkezőjét, a történelem szemétdombjára jutott emberellenes társadalmi eszményeket képviseli. Végképp elfogadhatatlan az, ha mindezt olyan valaki teszi, aki a társadalmi humanitás legérzékenyebb kérdéseinek iránytűjét megszabni hivatott „emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi” parlamenti bizottság tagja, sőt annak alelnöke is.

Semjén Zsolt, aki egyszersmind a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke is, pártjának minapi küldöttgyűlésén humanista által vállalhatatlan kijelentéseket tett. Kulturális, emberi salakként bélyegzett meg életmód- és felfogásbeli, érzelmi és gondolkodásbeli alternativitásokat: ferde és alantas ösztönökkel azonosította az azonos neműek közötti érzelmi kultúrát; az emberiség történetének legsötétebb fejezetét idéző kódolt üzenettel hozta félre nem érthető összefüggésbe a homofíleket és a szakállviselést; a lelkiismereti és vallásszabadság elemi értékeit is megkérdőjelező gúnyos kitételekkel illette a vallási másságokat; megvető szavakkal szólt azokról, akik válságos életük kínjainak enyhítése végett az eutanázia vagy az abortusz eszközét választják. Példátlanul otromba megjegyzéseinek kerettételét az a gondolat adta, hogy mindezen „devianciák” intézményes képviselője a magyar demokrácia egyik pártja, a rendszerváltás meghatározó tényezője, a Szabad Demokraták Szövetsége, illetve annak szavazói bázisa. (Idézzük az index.hu-t: «Aki azt szeretné, hogy a tizenéves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze, szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re». Tegyen így az is, aki… azt szeretné látni, hogy gyermeke «extrém szekták szeánszán veri magát a földhöz», vagy aki az eutanázia és az abortusz halálkultúráját képviseli”.)

Szavaival Semjén Zsolt szégyent hozott a magyar országgyűlésre és az új magyar demokráciára. Szégyent hozott az Európai Unió tagállamává vált Magyarországra.

A hivatásának tudatában lévő magyar országgyűlés egy percig sem tűrheti el, hogy Semjén Zsolt az „emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi” bizottság alelnöki tisztét továbbra is betöltse.

 

Budapest, 2005. február 26.

 

A kezdeményezők:

 

Fazekas Csaba történész

Gábor György vallásfilozófus

Heller Ágnes filozófus

Iványi Gábor metodista lelkész

Ludassy Mária filozófiatörténész

Lukács Péter oktatáskutató

Majsai Tamás teológus

Nagy Péter Tibor szociológus

 

 

Csatlakozók – 2005. február 28-ig (hétfő este 21.00 h-ig)

 

Andor Mihály szociológus

András Ferenc

Andrassew Iván

Bajomi Iván szociológus

Balázs Eszter

Balázs László pszichológus

Bálint Marcell munkanélküli

Bán Zsófia irodalomtörténész

Bánfalvi István szociálpolitikus

Barát Tamás

Barna Imre

Báthory Zoltán oktatáskutató

Békéssy Ágnes

Békéssy Judit Nóra

Bencze Gábor újságíró

Benda Iván

Benda Iván fotóművész

Berényi Eszter PhD-hallgató

Berényi Gábor

Béres-Deák Rita antropológus

Bircsák Eszter

Bíró András Alternatív Nobel díjas

Bíró Mária

Bíró Zsuzsanna nyelvész-oktatáskutató

Bodansky György író, publicista

Bodor Pál

Bor András építész

Boris János szerkesztő

Bozai Ágota író műfordító

Csákó Mihály szociológus

Csányi Vilmos etológus

Csonka Éva irodavezető

Dalos György író

Daróczi Anikó irodalomtörténész, tanár

Deák Dániel

Domokos Katalin

Dorogman György

Döbrentey Zsolt pszichológus

Egyed László

Elek László újságíró

Dr. Erős Ferenc pszichológus, egyetemi tanár

Erőss Gábor szociológus

Fehér Zoltán festő- és grafikusművész, képregényrajzoló

Fejes László nyelvész

Fellegi Ádám

Fenákel Judit

Ferenczi Gábor filmrendező

Fleck Zoltán jogszociológus

Gábor Lívia PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Gábor Nikolett

Gábor Péter mérnök (Sydney)

Garai László pszichológus

Gárdos Judit PhD-hallgató

Gáti István

Géczi János író művelődéstörténész

Gedő Éva

Gerlóczy Ferenc újságíró

Gondos Sosana

Dr. Griniusz Ádám jogász

Győrbíró Károly

Gyulai András matematikus

Halász Tamás kritikus

Halmos Judit vegyészmérnök-tanár, Budapest

Hermann Zsuzsa pszichológus asszisztens

Horváth György

IgEN Egyesület

Ikladi Péter

Ikladi Szilvia

Janesch Péter építész

Kálmán C. György irodalomtörténész

Kántor Péter

prof. Dr. Kárpáti György 

Karsai László történész

Kertész Dóra menedzser

Kertész Endre főiskolai hallgató

Kertész Erzsébet szociális munkás

Kertész Péter Pulitzer-emlék-díjas újságíró

Kis Ádám könyvkiadó, c. docens

Kiss Gábor Zoltán

Klaniczay Gábor történész

Knausz Imre pedagógus

Dr. Komoly Judit

Komoróczy Géza egyetemi tanár

Konkolyné Patkó Marianna

Korányi László mérnök

Kornis Mihály író

Kovács Éva szociológus

Kovács Zoltán

Köcski Margit pszichológus

Körmendi Gabriella

Kövesi Györgyi emberismeret-etika tanár

Krasztev Péter kultúrantropológus

Dr. Kristóf Ágnes jogász

Kriza Borbála szociológus

Kruzslicz Anita PhD-hallgató

Kun István

Lakatos László szociológus

Laki Mihály

Lakner Judit

Dr. Lánczos Veronika

Láner László újságíró

Lángh Júlia újságíró

Lengyel György

Lerch Zoltán HR tanácsadó

Magyar László András

Majoros Klára újságíró

Márton László

Mártonffy Marcell irodalomtörténész

Mártonfi Attila nyelvész

Marx József esztéta

Mink András szerkesztő

Mocsonaki László szociálpolitikus

Molnár Gábor pszichológus

Nagy Erzsébet teológus

Neményi Mária szociológus

Ozsvald Éva

Papp Zsuzsanna tanár

Patkós Anna

Penziás Ágnes logopédus

Petrovics Éva gyógypedagógus

Pukánszky Béla neveléstörténész

Pünkösti Árpád újságíró

Quittner János

Rácz Judit szerkesztő

Radnóti Sándor

Rédai Dorottya ügyvivő, IgEN Egyesület

Reményi Édua szerkesztő

Reményi János

Révész Sándor szerkesztő

Sándor Erzsi szerkesztő – Magyar Rádió

Sári B. László angol irodalmár

Sáska Géza oktatásügyér

Schwendtner Tibor

Sebes Katalin szerkesztő

Simonovits András

Simonyi Balázs

Somhegyi Béla rendező

Somhegyi Zoltán egyetemi hallgató

Somhegyiné Farkas Judit tördelő szerkesztő

Somogyi Ágnes tanár

Somogyi Hajnalka

Sós Péter János

St.Auby Tamas

Staller Tamás filozófiatörténész

Stelzer Éva szervező

Stelzer Gábor újságíró

Swart Chris

Szabó Csaba

Szécsényi Endre eszmetörténész

Székely András tanár

Székely Gábor történész

Székelyhidi Attila

Szendrői Balázs

Szent-Iványi Ilona lelkész

Szilágyi-Gál Mihály filozófiatörténész

Szilárd Gabriella szerkesztő

Sziráki J. Richárd

Tallósy Zoltán

Tamás Gáspár Miklós

Tillmann József filozófus

Toronyi Zsuzsanna levéltáros

Tóth Andrea szerkesztő Roma Sajtóközpont

Török Mónika újságíró

Törzsök Erika

Trencsényi László pedagógus

Ungvári Tamás egyetemi tanár

Vajda Júlia szociológus-pszichológus

Vajda Károly hermeneuta

Vajdai Márta

Vámos Tibor

Váncsa István

Dr. Váradi András orvos

Varga Enikő

Varga J. Csongor marketing kommunikációs referens

Vári Erzsébet műfordító

Vári István szociológus, egészségügyi kutató, Párizs

Vásárhelyi Mária társadalomkutató

Vekerdy Tamás pszichológus

Verebélyi Kálmán egyetemi tanár, író, műfordító

Veres András irodalomtörténész

Veres Júlia, Amszterdam

Vinczellér Katalin

Vinitor Edit gyógypedagógus

Waldmann Elisabeth Anna,Wien (Austria – EU)

Weisz Júlia orvos

Zsadányi-Nagy Csaba számítástechnikus

Zsámboki Mária szerkesztő

Zsolt Péter

 

 

Újabb csatlakozók – 2005. március 2-ig (szerda 16.00 h-ig)

 

Ámon Henriette szerkesztő

André Balog zenetörténész (New York)

Antal András műsorkészítő

Aradi László tanár fordító

Aradi Péter

Bak Zsófia

Balázs László Kristóf fizikus

Bányai Péter politikai elemző (Kolozsvár)

Bányai Tamás világítástervező

Bárány Tibor PhD-hallgató

Barta Ferenc vegyészmérnök

Barta Judit szociológus

Bauer Tamás

Behán Mária grafikus

Bíró Judit

Bodrogi Tamás

Böjte József filmrendező, producer

Boldizsár Judit

Breuer András cégvezető

Breuer Katalin ügyvéd

Csabai Márta pszichológus

Csanda Mária

Csörgő Tünde

Dávid Ferenc művészettörténész

Ercsényi Ferenc

Amichay M. Éva városgazdász-újságíró

Falus Péter

Felvégi Andrea

Feuer Mária

Filó Vera képregényrajzoló- és író

Flesch Andrea

Földi Ágnes

Forgách András író

Dr. Forrai Judit egyetemi oktató

Gábor Bálint

Gádor Ágnes könyvtáros

Gál Katalin könyvtáros

Galambos Péter (galamb) műsorvezetőBüntető mozidélután ( klubrádió 95.3 ), Kultúrház (M2)

Galicza Péter

Garai Péter közgazdász

Gayet Judit

Dr. Gerő Katalin ügyvéd

Gönci Dániel

Gusztos István tanár

Hadházy Ágnes

Hajdú Eszter

Dr. Hámori Anna

Hegyesi Gábor szociológus

Hell István újságíró

Hidas Pál fizikus

Horváth István geológus

Huszár Orsolya

ifj. Bíró László restaurátor művész

Janovszki Zsolt

Juhász Györgyi közgazdász

Juhász Kati

Juhász Péter mérnök

Kádár Imre

Kálmán János filozófus

Kálmán László

Kármán Tamás

Karsai Richárd pedagógus

Kecskeméti Dávid fotóriporter

Dr. Kertész Zsuzsanna gyógyszerész, egyetemi oktató

Kirsch Zsuzsa

Kis Márta

Kiss Tamás

Klessmann Anna

Kocsis Géza PhD-hallgató, könyvtáros

Kövendy Mária

Kurdi Benedek

Kürti Judit

Labanino Rafael Pablo

László Éva

Léderer Károly mérnök

Léderer Pál újságíró

Lénárt András PhD-hallgató

Lóránd Zsófia

Lovas Tamás

Margitta Nóra

Márkus Orsolya

Marosi István szoftverfejlesztő

Marosi Zsoltné

Meggyesi Éva

Megyesi László

Merker Dávid egyetemi hallgató

Mészáros László mérnök

Mikes Éva újságíró

Milán Flóra

Minkó Judit

Módos Péter ny. műsorszerkesztő (MTV)

Munk Katalin

Nádas Éva

Nádori Gergely tanár

dr. Nádori Péter

Dr. Nagy M. György egyetemi tanár

Nakazawa Piroska

Nyerges Zsolt

Ónodi István

Óvári Csaba egytemi hallgató

Pálfi Balázs újságíró

Papp Kata

Pintér Tamás

Pintér Tibor esztéta

Radnóti Zsuzsa dramaturg

Rák Zsuzsa

Reismann Tamás mérnők-tanár, tanügyigazgatási szakértő

Dr. Rév Judit

Rév Marcell

Révész András fotográfus

Sajó Imre

Sallai Katalin grafikus

Saszet Ágnes műfordító (Kolozsvár)

Semjén Nóra bábszínész, névrokon

Seszták Márta

Smal János

Sós B. Péter

Dr. Sós Péter János

Strelisky László

Sugár Ádám egyetemi hallgató

Sugár Péter vállalkozó

Szabadai Viktor ügyvezető – Liberális Fiatalok Egyesülete

Szász Anna újságíró

Szíjártó Imre szlavista

Szijj Ferenc

Szilágyi Kornél filmrendező

Szőts Zoltán Oszkár egyetemi hallgató

Szűcs Marianna

Takács Judit szociológus

Tamás Tibor szerkesztő közgazdász

Tasnádi Márton rendező

Téri Gáspár

Timár Dániel

dr. Tóth Anna

Tóth Bence egyetemi hallgató

Tukarcs Klára tolmács, szakfordító

Újvári Pintér György

Uzsoky Borbála informatikus

dr. Valér Éva településkutató

Vári Anna szociológus

Vari György Phd-hallgató

Vattamány Gyula

Veres Panni

Vidra Szabó Ferenc szociológus

Winkler Lajos

Winkler Lajosné Dr.

Dr. Wessely János

Dr. Wessely Jánosné

Zachár Zsófia szerkesztő

Dr. Zagyvai Péter egyetemi docens

 

 

Csatlakozók – 2005. március 4-ig (péntek 13.00 h-ig)

 

A. Gergely András társadalomkutató, MTA Politikai Tudományok Intézete

Antal Júlia

B. Nagy Anikó művészettörténész

Bakos Gábor

Balázs Jánosné

Balázs Jánosné dr., fizikus

Balázs Pál

Bálint Zsuzsanna egyetemi hallgató

Bálit Mónika szerkesztő

Bálványos Huba grafikusművész főiskolai tanár

Bán Miklós

Baranyai Noémi főiskolai hallgató

Bársony Ágnes szerkesztő

Barta Márton gimnazista

Bartók György zeneszerző

Bauer Péter

Bauer Péterné

Bedő István újságíró, szerkesztő

Beleznay Ibolya olvasószerkesztő

Béres Attila író

Bíró Dénes szerkesztő

Bíró Ibolya

Birtalan Balázs az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért ügyvivője

Bodnár M. István filozófiatörténész.

Bodor Pál CMC

Bognár Béla

Bókay Antal

Borbély Szilárd költő

Budai Juli

Bujdosó Karolina

Czabán György filmes

Czető Bernát László dramaturg

Csáki Judit kritikus

Császár Barbara

Csongovai Péter

Csősz László történész

Dávid Tamás

Dellamaistra Mario

Dés Magda

Domonkos Péter

Dr. Hajdú Péter

Dr. Donáth Ferenc

Dr. Eötvös Pál

dr. Hortobágyi Dániel

Dr. Horváth Jenő orvos

Dr. Knoll Julia orvos

Dr. Komoly Judit

Dr. Márkus László

dr. Márton Anita Judit

dr. Szabó Dávid

dr. Székely Zsolt jogtanácsos

Együtt EgyMásért Kelet-Magyarországon Egyesület

Előd Nóra tanár

Erdélyi István jogász

Faludi Linda egyetemi hallgató

Farkas Józsefné

Fazakas Eszter

Fazekas Ferenc szerkesztő

Fehér Dániel Béke aktivista

Fehérvári Zoltán művészettörténész

Fekete György mentálpedagógus

Feketéné Birkus Ilona egyetemi hallgató

Földes Imre

Furuglyás Dóra

G. Márkus György politológus

Gábor Bálint

Gajzágó Éva

Gál András

Gáll Zoltán

Garaczi László író

Gelei Anna

Geresdi Zsolt egyetemi hallgató

Gerevich András író

Gosztonyi Gábor

Gothár Péter filmrendező

Gyenes Erika

Gyöngyösi József vállalkozó

Győri Hanna egyetemi hallgató

Hajdú Katalin (közlegény)

Hajdú Katalin jogász

Hajnal Balázs

Hajós Kristóf gimnáziumi tanár

Halász Péter

Hanczkó Róbert doktorandusz

Heindl Péter történelemtanár

Heller Mária szociológus

Hévizi Ottó filozófiatörténész

Horváth György Gábor

Horváth Katalin

Horváth Péter d.l.a. író rendező

Hushegyi Gábor esztéta (Pozsony)

Janovszki Zsolt

Jászberényi Attila

Jegyernik Mónika

Jóni Gábor tanár

Juhász Vera

Kabai Krisztina könyvelő

Kajli Sándor

Kállai Ákos programozó

Kállai Zoltán ügyvezető tréner

Kálmán Csaba

Kalmár Gabriella újságíró

Kardos József programigazgató

Kárpáti József ügyvéd

Karsay Dorottya egyetemi hallgató

Karsay Noémi egyetemi hallgató

Keleti Éva fotográfus

Kende Ágnes

Kenesei EdinaTrafó House of Contemporary Arts

Keresztély Krisztina

Keszthelyi Kinga

Kirschner Péter

Kiss Balázs

Kiss Miklós PhD-hallgató

Kocsis József állampolgár

Kolozsi Bea tanár

Kósáné Kovács Magda EP képviselő

Kovács László a Magyar-Izraeli Baráti Társaságok Országos Szövetsége elnöke

Krausz Judit

Kucsera Csaba

Laczkó István tanár

Laczkó Sándor filozófiatörténész

Lánczi Éva újságíró

László E. Viktória

Léderman Zita

Lengyel Anna dramaturg

Lőkös Ildikó dramaturg

Majtényi Balázs

Malatyinszki Zsolt

Marcsek Zoltán biológus

Márkusné Ihász Sarolta

Marsovszky Magdolna kultúra- és médiakutató (München)

Mélykuti Ilona újságíró

Mérei Eszter tolmács

Mesés Péter szerkesztő-műfordító

Mestyán Ádám költő

Mészáros György várostörténész

Mészáros Judit pszichoanalitikus

Meszáros Mari (Hollandia)

Molnár Cecília Sarolta egyetemi hallgató

Molnár Dénes

Molnár László

Munkácsi Eszter

Murányi István szociológus

Musitz Ágnes jógaoktató

Nagy M. György orvos, egyetemi tanár

Németh András

Németh Ferenc Béla

Nguyen PP Thanh egyetemi hallgató

Pácser Attila fotóművész

Pálinkás János

Palotai Gábor

Palugyai István

Para-Kovács Imre

Pécsi Katalin irodalomtörténész

Péterfi Anna

Rák Zsuzsa

Rákosi Judit

Réh Zsuzsa

Reich Ágnes

Rényi Ágnes szociológus

Rényi András esztéta

Ripp Zoltán történész

Sajó Imre rk.

Salamon Gábor

Sándor Bertalan ügyvivő – Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület

Sarai Béla

Sarlós Júlia

Sarlós Marianne

Schilling Árpád színházrendező a Krétakör Színház művészeti vezetője

Schottner Péter

Schwarcz András

Sellő Katalin

Selmeczi Gábor közgazdász

Siklósi Ágnes

Singer János pszichológus

Solymár Bence Kristóf

Solymosi Ádám

Somogyi István

Stankóczi László egyesületi elnök – Együtt EgyMásért Kelet-Magyarországon Egyesület

Stéger Lajos polgár

Szabó Ádám egyetemi hallgató

Szacsvay Pál képzőművész

Szegedi László körvezető Flamingó Kör; rádiós, társműsorvezető – Tilos Rádió

Szegi Ádám korrektor

Szeitz Ferenc

Székely Éva orvos

Székely Mária

Szeszlér Vera

Szivárvány Műhely

Szkárosi Agapé egyetemi hallgató

Szkárosi Endre költő

Szűcs Orsolya

Takács Mária főiskolai hallgató

Tarczali Andrea művészettörténész

Tarcsay Károly agrármérnök

Tímár Magdi színész

Tóbiás Áron egyetemi hallgató

Tóth Péter németnyelv-tanár

Tóth Sándor informatikus mérnök

Uhrman Györgyné

Vágsélei Zoltán

Vajda Mihály

Vámos Péter egyetemi oktató

Varsányi Anikó

Vecsernyés Péter fizikus

Vince Máté egyetemi hallgató

Viola György

Vladek Zsuzsanna

Vörös Csilla médiakutató

Zsámboki Péter

Zsolnai Endre ember

 

 

Csatlakozók – 2005. március 17-ig (csütörtök 14.00 h-ig)

 

Bálint Győző informatikus

Bálo Eszter egyetemi hallgató

Dr. Baranyi Béla ügyvezető igazgató, Equus Kft.

Bartha Ágnes iparművész

Békés Vera pszichológus

Berecz András közgazdász

Berecz Krisztina egyetemi hallgató

Boda Gábor

Botos Tamás

Cseh Péter banki tanácsadó

Csémi Lajos

Csermanek János egyházügyi szakértő

Dr. Csorba Tamás címzetes docens, University of

Deák Kristóf

Dobra Zsuzsa

Calgary Canada

Dr. Donáth Ferenc

Faludi Laura

Fazakas Pálma

Fehérvári Katalin gyógypedagógus

Fekete Lajos

Felber Tamás egyetemi hallgató

Dr. Feleki Attila orvos

Fenyvesi Péter építész

Gehér József tanár 

Dr. Gottesmann Péter jogász

Grósz Péter

Hanák Dávid mérnök

Hanák Katalin

Harmat Tamás egyetemista

Hidasi Babett

Huszár Marietta szociális munkás

Kard Aladár mérnök-közgazdász

Kardos Zoltán PhD-hallgató

Kerekes Zsuzsanna közgazda

Kitka Tamás

Kónya Márton politológus

Kópis Benedek festő

Kõszegi Annamária

Kóta Béla

Kőszegi Dániel a Kontakt-díj alapítója

Krokovay Zsolt filozófus

Kuti Kriszta iparművész

Lányi Katalin PhD-hallgató

Léderer Tamás szobrászművész

Lénárt László színész

Maár Judit irodalomtörténész

Major Márton magánzó

Major Péter matematikus

Makay László közgazdász

Meckl Ferencné

Menyhárt Anna egyetemi hallgató

Mesterházi Márton nyugdíjas rádió-dramaturg

Miklódi Márta festőművész

Móra Zoltán

Nagy Csaba

Nagy Tamás szociológus

Nyáry István zeneszerző, irodalomkritikus

Orbán Krisztina

Pályi András író

Pályi Sándor Márk egyetemi hallgató

Papp Kriszta

Pásztor Timóteus szerzetes atya, Civil AIDS Fórum ügyvivője

Pintér Norbert

Pintér Richárd állampolgár

Dr. Quittner János

Rádai Péter tanár

Rafael Balázs újságíró

Ruprech Dániel egyetemi hallgató

Dr. Sándor Róbert

Sarankó Márta

Schmidt Gábor

Seregély Ágnes

Simárdi Judit

Sirokay Bori

Smirgli Ferenc

Solymár Márta

Spät Judit közgazdász

Sulyok Csaba

Szabó Máté

Szabó Mártonné

Székely Zoltán tanár

Szél János mérnök

Takáts Árpád iparművész

Takáts Márton grafikusművész

Takáts Zoltán iparművész

Tardos Tibor belsőépítész építész

Tóth Attila informatikus

Uhlmann Norbert

Vágó István műsorvezető

Varga István mérnök

Varga Péter

Dr.Várkonyi Judit

Webber Krisztina

 

Csatlakozók – 2005. március 24-ig (csütörtök 24.00 h-ig)

 

 

Abella Miklós

Abella Veronika New York

Bacsek Lajos programozó-rendszergazda

Balázs Marton matematikus

Beck Tamás főiskolai hallgató

Bognár Éva

Brumbauer Zoltán közgazdász

dr. Nagy Roland orvos

Dr. Nagykálnai Endre

Dr. Fenyvesi András

Dr. Kardos Krisztina

Falus György informatikus

Föld S. Péter újságíró

Földes Ádám jogász, szociológus

Gábor Fanni

Gecse Zsuzsanna

Albert Ákos főiskolai hallgató

Arányi Tamás

Asztalos Armand okl. villamosmérnök, mérnöktanár

Ávár László

B. Bíró Zoltán író, zeneszerző

Bacsó Krisztina joghallgató

Baktay Anna-Réka

Balassa Szilvia

Balázs Attila,

Balázs János építész

Balázs Melinda,

Balázs Sándor,

Balázs Sándorné

Balázsy István

Bálint Csilla Cecília multimédia tervező, grafikus

Balla Demeter fotográfus

BallaZsolt vállalkozó

Balog Dániel egyetemi hallgató

Balog János kertészmérnök

Balog János Tamás BSc. rendőrtiszt

Balogh Éva

Balogh Tamás

Bán Dávid kulturális antropológus

Bán Zoltán András

Barabas Peter

Baranyai Gábor közgazdász

Bárczy Géza liberális

Bárdos Pál

Barek Péter közgazdász, szakállviselő

Barna Ildikó szociológus

Barna Mária

Bartók János

Batka Béla

Batu Attila

Beck György operatőr

Becker Péter mérnök közgazdász

Bedő János

Békés István gépészmérnök

Bihari László Dénes újságíró

Binder János

Binzberger Viktor a városi biciklista kisebbség tagja

Biró Gábor történelemtanár

Biró Zsuzsa

Blahó Györgyi kulturális antropológus

Blaske Bence Gábor főiskolai hallgató

Bodó Balázs egyetemi tanársegéd

Bodó Katalin

Bodrogi Zoltán választó

Bohus Csaba

Boromisza-Habashi Dávid doktori hallgató

Böhm Gábor

Braunmüller Lajos

Brendel Mátyás Ph.D. informatikus

Bródy János zenész

Bukovinszki Róbert  mint állampolgár

Buttás Levente egyetemi hallgató

Büki Gábor

Cziczó Attila

Csada Ferenc

Csapai Tamás zenész

Csonka Sándor gépkocsivezető

Csorba István tanár

Csuha Kata

Csuport Alexandra

Dajkó Pál

Dárdai Zsuzsa

De Battista Andrea

Deák András tanácsadó

Dedinszky Balázs

Demény Péter jogász

Derdák András szervező

Dojcsák Tibor újságíró, főiskolai hallgató

Dögei Ilona

Dömötör Bea egyetemi hallgató

dr. Bálint Karolin jogász

dr. Berényi Judit anya

Dr. Bizvurm András orvos

Dr. Csehné Kiss Judit könyvtáros

Dr. Dávid Ferenc közgazdász

Dr. Dobos Anna orvos

Dr. Fekete Zoltánné pedagógus

dr. Fent Zoltán orvos

dr. Fentné Tóth Erika pszichopedagógus

dr. Gábor Miklós

Dr. Horváth László ügyvéd

dr. Hungler Sára jogász

Dr. Imre János okl. vegyész

Dr. Karner Ágoston teológus

Dr. Kárpáti Róbert orvos

dr. Karsai Dániel jogász

Dr. Kelemen Péter tanár

dr. Kende Péter

dr. Király G. István közgazdász, egyetemi adjunktus

dr. Kivovics Judit

dr. Köves András közgazda

dr. Matyasovszky István meteorológus

dr. Merkl Ottó muzeológus

Dr. Nagy Ilona orvos, kutató

Kőszegi Edit rendező, dramaturg

Surányi András filmrendező

Dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd

Dr. Nemes János gyermekorvos

Dr. Szabó Tibor orvos

dr. Szigethy Anna pszichiáter

dr. Szőnyi György ügyvéd

Dr. Trom András újságíró

dr. Turi Attila

dr. Veér András

Dr. Winter Gábor állatorvos

Dvorszky Judit közgazdász

Éder Mihály állampolgár

Eisler Olga

Elek Márton Geppetto Design Studio

Erdei Péter informatikus

Érdi Sándor

Érdi Tamás

Erdős Tamas

Erdősy Klára

Fábián Teréz szerkesztő

Falus Tamás

Fancsek Krisztina

Farkas Éva közgazdász

Fátrai Dénes vállalkozó

Faust Fülöpné

Fehér Ágnes

Fejes Ildikó muzeológus

Fekete Angelika

Fischer Gábor filmrendező

Fon Gabi színész, újságíró

Forrai Erzsébet

Frank Dániel építész

Frank László

Frida Balázs kulturális antropológus

Funk Ádám

Füredi Ferenc költő

Füzes Katalin egyetemi hallgató

Gácsi Zsuzsanna Eszter

Gáll József matematikus, közgazdász

Gasner János zeneszerző

Gáti Júlia

Géber András egyetemista

Géczi Balázs

Gecsényi András

Geréb Tamás

Gergely Miklós mérnök

Gerő Attila

Gimesi Judit iparművész

Goldmann János nyugdíjas

Goldmann Márta tanár

Goldmann Jánosné szociális munkás

Gombos Bertalan informatikus

Gombos Bertalan szoftverfejlesztő

Gothard József

Gömöri Péter director/incentives and meetings Budapest Welcome Touristic

Göttinger Pál e.h.

Gregor András

Gubacsi Gergely

Gyarmati Péter PhD-hallgato

György Péter

Haász János újságíró, politológus

Hajdók Dávid újságíró

Hajdu István külkereskedő

Hajdu István műkritikus

Hajdu Tamás

Halász Anita

Halász Gergely

Halász Nóra

Hámor Szilvia

Hanti Gergely egyetemi hallgató

Havas Péter pszichológus

Hegyessy Miklós

Hegyi Zsolt

Heidekker György mérnök

Hell István

Madarász Edit

Nagy Péter

Nagy Zsófia Anna

Nagy István Dániel

Heller Zoltán gépészmérnök

Hemrik László

Herman Gábor programozó

Hetényi Balázs villamosmérnők

Hóbor Balázs

Hoffmann Dániel közösségi szociális munkás

Hoffmann György Ákos

Hoffmann Kriszta szociális munkás

Hóka Péter közgazdász

Holczhammer Márk állampolgár

Homoki Máté médiaelemző

Homoki Máté médiakutató

Horgosi István

Horváth Anett tanár

Horváth Attila villamosmérnök

Horváth László

Horváth Tamás állampolgár

Horváth Zsuzsanna ember

ifj. Kozma Endre mérnök

Király Dávid újságíró

Ilosvai Ferenc gyógypedagógus

Ilyés Péter Balatonkenese

Iván Gábor

Jaczenkó László PhD hallgató

Jancsics Dávid szociológia szakos egyetemi hallgató

Jankovics László közgazdász, egyetemi adjunktus

Járdán Csaba

Jeli András grafikus

Jobbágy Zsolt apa

Juhász Balázs alkalmazott

Kajdon Tamás egy ember

Kálmán Géza vill.mk.

Kalozi Attila egyetemi hallgató

Kamarás Katalin magyar állampolgár

Kamper Gergely PhD. hallgató, fordító

Kárász Zsolt közgazdász

Kardos Éva pedagógus

Karmó Gábor külker. üzletkötő

Kárpáti Rita

Kasza Zsolt biológus

Kaszás Attila

Katona Judit tanár

Katona Tamás közgazdász

Katona Zita fotóriporter

Kautezky L. Dénes

Kelemen Éva tanár

Kende János filmoperatőr

Kenedi Mariann

Kenyeres Péter A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatója

Kerekes Andrea

Kerényi Péter televíziós szerkesztő

Keresztes László Lóránt PhD-hallgató

Kettinger Attila építészmérnök

Kiss Ákos

Kiss Bori matematikus

Kiss Györgyné

Kiss Tamás tanácsadó

Kiss-Csapó Gergő tanár és PhD. hallgató

Kleb Attila fotográfus

Klecska Ernő újságíró

Kmetykó Gábor villamosmérnök

Kodaj Bence

Kohn Isac

Kókainé Simon Erika

Kollin Éva orvos

Kolossváry Tamás informatikus

Koltai

Koltai Péter közgazdász

Koppány Zoltán

Korányi Tamás

Korbely György újságíró

Kosaras Vilmos tv producer Toronto

Kovács György egy valaki

Kovács-Egri Tibor grafikusművész

Kováts Borbála képzőművész

Kozák Márton

Kőházy Lászlóné közalkalmazott

Könözsi György közgazdász

Körmendi Gábor szociális munkás.

Kőszeghy Péter irodalomtörténész

Kőszegi Edit filmes, dramaturg

Dr. Nagy Ilona orvos, kutató

Surányi András filmkészítő, tanár

Krausz Viktória

Krebsz László

Krizs Vladimir

Kubatovics Áron ügyvezető, egyetemi, hallgató

Kulcsár Zsolt informatikus.

Kurtán Sándor politológus

Kurucz Erzsébet

Kürti György

Lázár Dénes jogász (Düsseldorf)

Lendvai Dávid

Leposa Zsóka fordító

Lipták Gergely

Liska László gépészmérnök, nyugdíjas

Lukács Judit középiskolai tanár

M. Nagy Domonkos egyetemi hallgató (biológus)

Maász Gyula

Madár András PR szakember

Majoros Imre mérnök

Málnás István informatikus

Mándi Stefi

Margittai Edit gimnáziumi tanár

Margittai Edit tanár

Markó Ferenc Dávid egyetemi hallgató

Máté András egyetemi docens

Mátis Ildikó

Mátraházi Zsuzsanna

Merkl Dóra tanuló

Méry János informatikus

Mészáros Ferenc angoltolmács

Mészáros Károly kommunikációs szakember

Mészáros Márton

Mészáros Szilárd egyetemi hallgató

Mészáros Viktor műfordító

Mihály Csaba magyar állampolgár

Miklósi László tanár

Molnár Gergő mérnök-informatikus

Molnár György közgazdász

Molnár Szilárd

Molnár Zsuzsanna

Mondok Zsuzsa

Müller Miklós informatikus

Nádasi Balázs egyetemi hallgató

Nagy József földmérő

Nagy Tibor ügyvéd

Nagy-Bántó Tímea

Nagyszentpéteri Miklós magántáncos

Nehrebeczky Lujza tolmács, fordító, egyetemi hallgató, Lexington, Kentucky, USA

Nemes János zenész

Nemes Tamás

Németh Attila NETÉRT Egyesület  elnök

Németh Katalin

Németh Pál villamosmérnök

Neuburger István környezetmérnök

Nógrádi Dániel fizikus

Nyirati Béla tanár

Olt Gergő

Paizs Zsuzsanna vez. tanár Eötvös József Gimnázium

Pajer Hajnalka

Papp Attila PhD. hallgató

Papp György szerkesztő-rendező

Papp Péter közgazdász

Papp Zoltánné Simon Éva nyugdíjas

Parajdi János bútorrestaurátor

Pásztor András

Pauza Balázs egyetemi hallgató

Pávics Réka tanár, fordító, anyuka

Péli József

Péli Józsefné

Penz András közgazdász ügyvezető

Péter Zoltán szoftverfejlesztő

Pintér Aranka

Pintér Bernadett

Poczkodi Lajos

Polgár Júlia bölcsész, MBA

Polinszky Márta szociológus

Polyacskó Orsolya

Poór István

Popovics Gizella

Popp Ádám egyetemi hallgató

Prinner Gábor,

Prinner Patrícia

Puskás Anikó

Puskás Anikó egyetemi hallgató

Puskás István irodalomtörténész

Puskás Jenő

Rácz András PhD hallgató

Radnai Annamária dramaturg

Rafael Balázs újságíró

Rátonyi Gábor Tamás újságíró

Rausch Péter egyetemi hallgató

Recski Sándor oktató

Rédei János

Répás Péter, szociálpolitikus, apuka

Révai Mariann 

Révbíró Tamás műfordító

Rimár Miklós

Riszter János grafikus

Románné Antal Andrea

Róna András vill. mérnök – informatikus

Róna György okl. villamosmérnök

Róna Péter Balázs Béla-díjas filmrendező

Roóz Péter

Roózné Gergely Terézia

Roszol János

Rózsahegyi Lilla HR tanácsadó

Rozsnyai Márta

Rujsz Edit

Rujsz Edit c.magántáncos

Samu Nagy Ádám színész, pszichológus hallgató

Sándi Attila

Sándor Tamás matematikus

Sárdy Éva

Sárkány Péter

Sch. Deák Mária tanár

Schmauder Erzsébet

Schmauder Erzsébet

Schmidt Tamas

Sebő Gábor, Szász Judit újságírók

Semsey Balázs művészettörténész, PhD-hallgató

Siklós Gábor

Simon Ildikó

Slezák László

Somlai Róbert

Somogyi Péter

Soós Viktória egyetemista

Stahl Judit

Stepanovic Tijana

Stróbel Zsuzsanna szervező, színházrendező

Sugár Judit állampolgár

Sümegi Máté

Süvegh Károly

Svolik Éva gyermekvédelmi szakember

Szabó Mikolaj

Szabó Sándor informatikus

Szabó Teréz műszaki menedzser 

Szabó Zsolt EU-állampolgár

Szabó Zsolt kisember - alias állampolgár

Szabolcs Éva neveléstörténész

Szabóné Takács Anikó és Takács Jánosné

Szádeczky-Kardoss Noémi szerkesztő

Szász Tamás okl. kommunikációs szakember, tömegkultúra-kutató

Szaszkó Ferenc műszerész 

Székely Júlia

Székely Nóra informatikus PhD hallgató

Szemán Béla színész-rendező

Szente Ottó újságíró

Szentmihályi Gábor zenész

Szijj László informatikus

Szikora Pál

Szilágyi György zenei szerkesztő

Szilágyi László mérnök-közgazdász

Szoboszlai Ágnes

Szombath Tibor szociális munkás

Szőcs László újságíró

Szőnyi Andrea angoltanár

Szörcsök László egyetemi hallgató

Sztánó Ferenc

Szukits Sándor orvostanhallgató

Szűcs Attila László főiskolai hallgató

Szvetnik Endre tanuló

T. Molnár Gizella főiskolai oktató

Takács Cecília vegyészmérnök

Takács Márton egyetemi hallgató

Takács Zoltán üzemgazdász

Takáts Andrea színésznő

Fésös András filmrendező

Tanurdzsity István

Tauszig Pál

Telek Balázs egyetemi hallgató

Thury György

Thury Mónika

Tick Ervin

Tolvaj Péter informatikai instruktor

Tóth Gábor építőmérnök

Tóth Judit

Tóth László Balázs szociológus, piackutató

Tóth Miklós

Tóvári László nyugdíjas

Török Zoltán programozó

Tramak Imre

Türkné Tóth Beáta

Ujvári Szabolcs

Vadkerti Ildikó

Vajda Zoltán köztisztviselő

Vajdai Vilmos

Valkó Péter zeneszerző

Válóczy Balázs okl. építész

Váradi József gyárvezető

Varasdy Imre matematikus.

Varga Dániel

Varga István nyugdíjas

Vári László 

Várkonyi Zoltán filmfordító

Vázsonyi Dániel Miklós egyetemi hallgató

Vida Éva nem közszereplő, de demokrata, meg keresztény és anya

Vidor Róbert informatika tanár

Vilmos György közgazdász

Völgyi Péter politológus

Vörös Tibor,

Vukics Gyula

Weiler Róbert informatikus

Winter Zsuzsa közgazdász

Záger György nyá. katonatiszt

Zalatnai Zámor diák

Zelki János

Zentai Dániel Péter 23 éves informatikus mérnök és főiskolai hallgató

Zimmermann Gábor középiskolai tanár

Zolnai László

Zólyomi Gábor egyetemi docens

Zsolnai Rita

 

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény:

http://www.nol.hu/cikk/353751/

 

http://index.hu/politika/belfold/semje0302z/

 

http://www.prherald.hu/cikk2.php?idc=20050305-214325&id2=20040824-112751&idl=20040908-073220

 

 

Újabb sajtóközlemény: a Szili Katalinnak átadott levélről és a levél betűhív szövege

 

http://www.nol.hu/cikk/354572/

Az átadott levél szövege